Alt det praktiske

Alt det praktiske
 • Aflevering og afhentning
  God dag & farvel

  Sig altid hej og farvel til en fra personalet. Så ved vi hvilke børn der kommer og går.

  Giv altid besked til en fra personalet, om hvem der henter dit barn, hvis det ikke er dig selv. Eller lav en fast aftale om hvem der må hente dit barn.

  Aftalen laves med dit barns primærpædagog, og skrives på stamkortet, som du kan finde på Tabulex.

  Vi henstiller til, at børnene altid hentes af en voksen. Afhenter en ældre søskende, skal denne være minimum 14 år.

  Hvis dit barn bruger bleer medbringer du selv bleer, uanset om dit barn går i vuggestue eller børnehave.

  Børnene er med til at rydde op efter leg og aktiviteter, fordi vi gerne vil indarbejde en ansvarsfølelse hos børnene, overfor de ting vi har i huset.

  Ligeledes bliver børnene opfordret til at behandle andres og egne ting hensigtsmæssigt, dvs. at de f.eks. skal kører med bilen i stedet for at kaste med den.

  Vi vil gerne have, at du støtter op om dette tiltag.

  Det kan du bla. gøre ved at lade dit barn få tid til at rydde op, når du henter det. Så indregn oprydningstid ved afhentning.

 • Baderegler
  Baderegler ved strand

  Vi følger de anbefalede retningslinjer fra Rådet for større badesikkerhed, og vi har desuden følgende lokale retningslinjer:

  Der skal være 4 voksne til 20 børn, eller 3 voksne til 15 børn, hvis der skal bades.

  Ved 4 voksne:

  Der må højst være 10 børn i vandet ad gangen. 3 voksne danner trekant, som børnene bader indenfor. Det vil sige, at en voksen står ude i vandet og danner ydergrænse og to voksne står på strandbredden. Den 4. voksne tager sig af de børn, der ikke bader.

  Ved 3 voksne:

  En voksen står ude i vandet og danner ydergrænse for, hvor langt børnene må gå. En voksen skal være/gå frem og tilbage i vandkanten. Der må højst være 8 børn i vandet ad gangen. Den 3. voksen tager sig af de børn, der ikke bader.

   

 • Børn og medicin

  Børn, der er syge, stærkt forkølede eller hvis der i hjemmet findes smitsomme sygdomme, må ikke modtages i institutionen, jævnfør Sundhedsstyrelsens cirkulære af 20.09.83.

  Opstår der sygdomstegn i dagens løb, kontakter vi jer på telefon og beder jer hente barnet. I tilfælde af tvivl omkring sygdommen, beder vi jer samtidig kontakte lægen.

  Får jeres barn nogle skrammer eller buler i løbet af dagen, kan vi finde på at kontakte jer - bare så I er godt orienteret.

  Vi har altid mobiltelefon med, når vi er på tur til brug ved ulykkestilfælde.

  Medicin giver vi ikke - med mindre det drejer sig om kronisk syge børn, og der foreligger en lægeerklæring. Der skal ligeledes foreligge en skriftlig instruktion angående dosering m.m.

 • Forsikring
  Er dit barn forsikret?

  En del forældre tror, at deres barn er dækket af kommunens forsikring, hvis barnet kommer ud for en ulykke, mens det er i kommunens varetægt. Sådan har det været tidligere, men den ordning gælder ikke længere.

  Hvis barnet kommer ud for en ulykke, kan der kun ydes erstatning, hvis barnet er dækket af en privat ulykkesforsikring. Det er derfor vigtigt, at man som forælder selv sikrer sig, at ens barn er dækket.

  Tjek din ulykkesforsikring

  Mange børn er automatisk omfattet af forældrenes ulykkesforsikring, indtil de fylder to år. Derefter skal de typisk have deres egen dækning enten på forældrenes forsikring eller på en selvstændig børneulykkesforsikring.

  Slagelse Kommune opfordrer alle forældre til at tjekke deres børns forsikringsforhold – før skaden sker.

  Det kan blive dyrt senere

  En typisk forsikringssag handler om tandskader i forbindelse med fald eller sammenstød. Her står den offentlige skoletandpleje for den nødvendige behandling uden udgifter for forældrene, så længe barnet er under 18 år.

  - Problemet er, at der ofte er tale om midlertidig behandling ved Skoletandplejen, da den endelige behandling først kan ske, når barnet er fuldt udvokset. Til den tid er barnet ikke længere dækket af den offentlige tandpleje, og så skal man selv betale, hvis man ikke var forsikret, dengang skaden skete, forklarer Linda Grødahl Petersen.

  Reglerne for kommunernes ulykkesforsikringer blev ændret i 2011 som en konsekvens af en afgørelse fra Økonomi- og Indenrigsministeriet.

 • Fotografering

  Børnene bliver fotograferet en gang om året af en fotograf. Der bliver taget gruppebilleder og børn over tre år, kan også få taget portrætter.

  Alle børn får tilbudt fotografering. Det er dog vores erfaring, at især vores vuggestuebørn let kan blive utrygge og kede af det. Så hvis vi vurderer at et barn er for utryg og/eller ked af det, bliver barnet ikke fotograferet.

  Der vil i løbet af året blive taget billeder af jeres børn, ved forskellige arrangementer eller hverdags oplevelser.

  Desuden vil der være studerende, der i forbindelse med et projekt, gerne vil tage billeder af udvalgte børn.

  Derfor skal I ved indmelding af jeres barn, udfylde et digitalt kartotekskort i Tabulex. Her skal der bl.a. også sættes kryds omkring tilladelse til fotografering af barnet. Her skal i også tage stilling til om billeder med jeres barn på må bruges på hjemmesiden og i vores digitale fotoalbums.

  Ønsker I ikke at der tages billeder, er det en god ide også at gøre stuens medarbejdere opmærksom på det.

 • Fødselsdage

  Børn holder af at blive fejret, når de har fødselsdag.

  Vi kan fejre dit barn i institutionen, eller du kan vælge at invitere den gruppe, dit barn går i hjem.

  Institutionen sørger for en lille fødselsdagsgave til hvert barn, der har fødselsdag, hejser flaget og hænger fødselsdagsskilt op.

  Har flere børn fødselsdag samtidig, opfordrer vi til, at I forældre taler sammen og deles om det, der skal deles ud. Desuden anbefaler vi, at der kun deles en ting ud. Dels fordi vi ved at børn ikke kan spise så meget og dels fordi vi gerne vil støtte op om de officielle kostråd om at mindske sukkerindtag.

  Du kan læse mere om vores fødselsdagsmenu i vores kost- og sundhedspolitik.

 • Legetøj

  Dit barn må gerne medbringe eget legetøj.

  Institutionen erstatter dog ikke bortkommet eller legetøj, der er gået i stykker. Ansvaret er dit. Desuden kan ikke forvente, at personalet har tid til at lede efter bortkommet legetøj, den tid går nemlig fra børnene.

  Legetøjet skal dog kunne være i barnets garderobe.

 • Lukkedage

  I løbet af året vil der være faste lukkedage, disse vil blive udmeldt i december måned.

  Vi følger Slagelse Kommunes lukkedage.

  På lukkedagene vil der være "nødåbent" i et antal institutioner geografisk fordelt i kommunen. Disse institutioner udpeges fra centralt hold, og der udsendes brev om pasningsbehov på lukkedage til alle forældre i Slagelse Kommune.

  Har du behov for pasning af dit barn mellem jul og nytår, bedes du udfylde et skema og aflevere det i institutionen.

  Dit barn vil blive tilbudt pasning i en af kommunens institutioner. Du kan ikke regne med, at det netop er "din" institution, der har åbent mellem jul og nytår.

  Du vil senest 8 dage før få oplyst navn, adresse og telefonnummer på den institution dit barn vil få tilbudt pasning i. 

 • Madpakker mm

  Morgenmåltid:

  Vi tilbyder morgenmad til alle børn fra kl. 6:15-7:30 Dagligt tilbyder vi havregryn, havregrød eller cornflakes, med en tsk. Sukker/kanelsukker og en klat smør til havregrøden. Hertil mælk eller vand. Lejlighedsvis tilbyder vi også brød og frugt.

  Hvis børnene ikke ønsker den tilbudte morgenmad, får de tilbud om at spise en mad fra deres formiddags eller frokost madpakke.

  Vi opfordrer forældre til ikke, at give deres børn div. Morgenmadsprodukter med.

  Formiddag:

  Alle børn bliver tilbudt deres medbragte formiddagsmad/mad fra madpakken ca. kl. 9.00

  Børnehaven:

  Frem til kl. ca. 9:30 opfordrer vi børnene til at tage en mad fra madkassen, så husk at lægge et ekstra stykke i, så der er mad nok til frokost.

  Vuggestue:

  Børnene bliver tilbud deres medbragte formiddags mad kl. ca. 9:00. Eksempel på sund formiddagsmad: Et lille æble samt ½ skive fuldkornsbrød med pålæg eller gnavegrønt og udskåret frugt.

  Frokost:

  For at måltiderne kan foregå roligt og i god atmosfære, har vi en tydelig struktur omkring vores måltider. Det giver børnene mulighed for at vide, hvordan de skal agere før, under og efter måltidet.

  Efter oprydning holder stuerne samling. Samlingen foregår fortrinsvis efter samme skabelon hver dag, men med et varieret indhold.

  Efter samlingen går børnene på skift, i små grupper ud og vasker hænder, hvorefter de går ind og finder deres madkasse og drikkedunk.

  Børn og voksne har faste pladser. Den tydelighed gør, at børnene ikke selv skal forhandle eller konkurrere sig frem til de ”gode” pladser, i børnefællesskabet. Børnene kan derfor bruge kræfter på, at nyde deres mad.

  Mellem ca. 11:30-12:00 spiser børnene de medbragte madpakker. Som udgangspunkt forsøger vi at lade børnene selv administrere deres madpakke. Vi vægter ”hyggen” og den gode stemning under måltidet.

 • Middagssøvn

  Sovebørn og brug af seler.

  Vi tilbyder følgende sovemuligheder til de børn der har brug for at sove i institutionen:

  De vuggestuebørn, der sover i krybberum/barnevogn, puttes og overvåges via babyalarm.

  De vuggestuebørn, der sover i soverum, puttes og en voksen sidder ved børnene til de sover. Herefter overvåges de af personalet, der opholder sig på stuen.

  De børnehavebørn, der har brug for at sove, puttes og overvåges fysisk af en voksen, der jævnligt kigger til barnet/børnene.

  Institutionen følger de retningslinjer Center for dagtilbud har besluttet i forhold til brug af soveseler.

 • Overgang fra børnehave til skole
  Klar - Parat - Skolestart!

  Vi har et tæt samarbejdsforløb med Baggesenskolen i forbindelses med dit barns overgang fra børnehave til skole.

  Der vil være 2-3 besøg på skolen sammen med personalet fra institutionen, skolens pædagogiske personale og børnehaveklasselærer teamet. Der vil også være besøgsdag for forældre og børn. 

  I efteråret afholdes der et forældremøde i institutionen, hvor repræsentanter fra skolen vil deltage.

  Når dit barn fylder fem år, har vi særligt fremadrettet fokus på skolerelaterede aktiviteter i institutionen. Der vil ligeledes være en afsluttende samtale med primær pædagog, inden dit barn forlader institutionen.

 • Skovflåt

  Især om foråret, kan alle risikere at få en skovflåt på sig, når vi har været ude i naturen, på steder med mange træer.

  Derfor skal personalet altid orienterer forældrene når børnegruppen har været et sådan sted, og bede forældrene selv tjekke deres børn for skovflåter.

  Vi fjerne ikke skovflåter, i institutionen, da risikoen for ikke at få hele flåten med ud er for stor, og vi kan derved forværrer situationen.

 • Solbeskyttelse

  Børn og sol.

  I sommertiden (maj-september), skal børnene bedst muligt beskyttes mod solens stråler. Det har vi valgt at gøre, på følgende måde.

  Alle Børn er hjemmefra smurt med solcreme.

  Alle børn opfordres til at have en kasket eller en lille hat med.

  Alle Børn eftersmøres, med deres egen solcreme, når de har spist frokost, og igen ved frugt tid, hvis det er nødvendigt.

  Institutionen har nogle tuber solcreme, til de børn, der ikke har fået solcreme på, hjemmefra.

  På dage med meget sol, opholder børnene sig, så vidt muligt, inde mellem kl. 12:00-15:00.

  Personalet forsøger at lave så meget skygge, for børnene, der hvor de leger mest.

 • Tabulex
  En nemmere hverdag med forældrelogin også kaldet Tabulex!

  Vi har taget et nyt elektronisk kommunikationsværktøj i brug.

  Tabulex daginstitution er et online registrerings- og kommunikationsværktøj til daginstitutionsmedarbejdere og forældre til børn i daginstitution.

  Forældre kan logge ind på Børneweb med NemID eller Tabulex-login. For at logge på systemet første gang, skal man som forældre logge ind på www.borneweb.dk med NemID, og herefter kan man selv oprette et Tabulex login, som efterfølgende kan bruges både på pc og med App til iPhone, iPad og Android mobiler. Nemmere kan det vist ikke være.

  I laver selv jeres eget Tabulex login første gang, I logger ind og skal selv vedligeholde dette.

  I skal selv både "klikke" jeres børn ind om morgenen og ud om eftermiddagen samt notere afhentningstidspunkt. Det er meget vigtigt, at I husker det!

  I skal selv udfylde det elektroniske stamkort og vedligeholde dette. Det er meget vigtigt at huske det, da vi altid skal kunne komme i kontakt med jer på jeres mobil.

  I systemet skal du som forælder gå ind og sætte flueben ved forskellige tilladelser såsom deltage i udflugter, om der må offentliggøres billeder af dit barn på hjemmesiden osv.

  Har I brug for hjælp er I meget velkommen til at kontakte personalet, vi vil meget gerne hjælpe!

 • Tøj
  Det er godt at have skiftetøj med

  Når det er koldt anbefaler vi uldent undertøj, med lange ærmer og ben og desuden uldsokker. Gode sko og støvler, hvor der plads til et ekstra par sokker. Regntøj af god kvalitet – kan bestilles på institutionen. Varm hue og mindst to par vanter.

  Om vinteren er det vigtigt at give flere lag tøj på, da vi er ude i al slags vejr.

  HUSK også mindst et sæt ekstra skiftetøj, mange par strømper og selvfølgelig sko til indendørs brug.

  Nogle børn bruger ekstra meget skiftetøj, især de der elsker vand og mudder eller klatrer meget i træer og på bakker. Har du sådant et barn må du nok indstille dig på, at der forbruges flere vinterdragter og sæt regntøj. Det skal du ikke være ked af - dit barn har det herligt.

  Institutionen er ikke ansvarlig for bortkommet tøj.

  Børnene skal have regntøj med hver dag hele året. Det er en god ide med navn på tøjet, især overtøj og fodtøj. Hvis børnene har for lidt eller forkert tøj med/på, er det ingen fornøjelse, hverken for barnet eller personalet, at færdes ude.

  Glemt tøj anbringes ude i garderoberne, I må meget gerne rode tøjet igennem af og til, det kunne jo være, at det var jeres. Og der er en tendens til, at det hober sig op.

  Indholdsliste til garderoben.

  Der skal være følgende i barnets garderobe:

  • Hjemmesko/indesko eller tykke sokker
  • 1 par lange bukser
  • 1 langærmet bluse
  • 1 kortærmet bluse
  • 1 par strømper
  • 1 sæt undertøj
  • Regntøj (både bukser og jakke)
  • Gummistøvler
  • Jakke – trøje – termotøj
  • Drikkedunk
  • Bleer, sutter og nusseklud.

  Om sommeren skal der også være:

  • Kasket eller sommerhat
  • 1 par korte bukser
  • Badetøj
  • Solcreme

  Om vinteren skal der også være:

  • Flyverdragt
  • Vinterstøvler
  • Hue og vanter

   

Siden er sidst opdateret 4. juni 2019