Forældresamarbejde

Kære forældre

Vores udgangspunkt er, at vi gennem samarbejde, med jer, skaber den bedst mulige dagligdag og de bedst mulige rammer for alle børn så de får de bedst mulige vilkår for at lære, udvikle sig, og trives.

Børns trivsel, udvikling og læring er omdrejningspunktet for alt arbejde her i Børnehuset ved Noret. Derfor har vi følgende vision for dette: 

”Vi ønsker at skabe et sammenhængende dagtilbud med høj faglighed, trivsel og glæde for børn, medarbejdere og forældre, med fokus på fællesskabet til gavn for den enkelte”

Derfor vil vi i Børnehuset ved Noret:

  • Arbejde på at give børn lige muligheder.
  • Have et helhedssyn på barnet, dets liv og udvikling.
  • Have et ressourcesyn på børn og deres læring.
  • Skabe mulighed for at læring er knyttet til kroppen og legen.
  • Skabe muligheder for et inkluderende fællesskab.
  • Skabe muligheder for det gode forældresamarbejde.

Du/I kan læse mere om forældresamarbejdet i vores velkomstfolder.

Siden er sidst opdateret 4. juni 2019