Hvem er vi

Hvem er vi, og hvad vægter vi pædagogisk.

Vores institution er beliggende på Nor Allen 4 i Korsør sydlige bydel, med kun 20 min. til skov eller strand og mindre end 5 min. til Noret. Vi ligger centralt i forhold til busforbindelser bl.a. til Slagelse og Skælskør.

Vores åbningstid er mandag til torsdag 6:00-18:00 fredag 6:00-17:00.

Vi er en aldersintegrerede institution fra 0-6 år med pt. 19 vuggestuebørn og 35 børnehavebørn, fordelt på tre stuer – Haletudserne – Søstjernerne - Blæksprutterne.

Vi lægger stor vægt på at vuggestuebørnene har mulighed for at lege på deres egen lille legeplads, og børnehavebørnene kan lege på deres egen store legeplads. Efterhånden som vuggestuebørnene bliver ældre og tryggere ved legepladsen, kommer de gerne ud på den store legeplads. Men indtil da leger de små for sig.

Vi arbejder meget bevidst med brobygningsarbejde, hvor børnene begynder med at komme på besøg på den stue, de skal overflyttes til, når de viser tegn på/nysgerrighed til at ville udforske deres omverden.

Børnene hos os flytter ikke stue efter deres alder men efter deres modenhed/nysgerrighed.

Vi har derfor også valgt at Søstjernestuen er en småbørnsstue, hvor der både er store vuggestuebørn og små børnehavebørn for at lette overgangen fra vuggestue til børnehave. Vi arbejder meget tæt sammen, stuerne imellem, især i form af forskellige læreplansprojekter på tværs af stuerne og børnenes alder. På den måde har vi hele tiden løbende brobygning aldersgrupperne imellem.

Vores pædagogiske udgangspunkt er, at vi vægter anerkendelse, inklusion, medbestemmelse og medindflydelse højt.

Derfor er en central del af vores kerneopgave at arbejde med inklusion af alle børn, og derfor har vi specielt fokus på at styrke /udvikle børnenes sociale og personlige kompetencer.

I dette arbejde har vi også et særligt fokus på to andre læreplanstemaer – børns sproglige og motoriske udvikling.

Da vi er certificerede som bevægelsesinstitution, har vi naturligvis indarbejdet bevægelse i alle 6 læreplanstemaer, fordi vi ved fra forskningen, at børn lærer gennem kroppen. 

Vi lægger vægt på et tæt forældresamarbejde og at vores forældre engagerer sig, i deres børns liv og hverdag. 

Du kan læse mere om vores pædagogiske profil i vores pædagogiske grundlag.

God fornøjelse

Britta Christensen
daginstitutionsleder