Personale

Personale i Børnehuset

I Børnehuset ved Noret er vi 12 fastansatte. Mange af os har været her i mange år. Vi har også haft en fin tilgang af dygtige yngre mennesker.

Vi synes det giver et godt fællesskab og en god kontinuitet i forhold til vores udvikling.

Udover os fastansatte har vi til stadighed en berigende tilgang af pædagogstuderende, folk i løntilskud og studerende fra forskellige uddannelsesinstitutioner.

Vi har, over en toårige periode fået tildelt en sum penge fra regeringens pulje ”Bedre normeringer i dagtilbud”, og det har gjort det muligt dels at forhøje timetallet for de medarbejdere, der ønskede dette og dels har vi kunne ansætte Lone Jensen og Linda Jørgensen, der begge er uddannet pædagogiske assistenter.  

Vores personalesammensætning, på stuerne, er derfor blevet ændret og ser pt. ud som følgende (timetallet er pr. uge):

Personalet i Børnehuset anno 2020

Leder

 • Britta Christensen – pædagog – 37 timer 

Souschef

 • Malene Bjørch – pædagog – 30+7 timer

Haletudserne – vuggestuegruppen

 • Jette Larsen – pædagog – 37 timer
 • Malene Bjørch – pædagog – 30 timer
 • Linda Jørgensen - P.A - 35 timer
 • Cæcilie - Covid19 ansat pædagogmedhjælper til 31/8 - 30 timer

Søstjernerne – mindste/mellem børnehavegruppe

 • Kristina Winther – pædagog – 35 timer
 • Sara Boné - pædagogmedhjælper - 18 timer
 • Malene Nielsen - pædagog - 37 timer
 • Sandie Duval Nielsen - pædagogmedhjælper - 32 timer
 • Sofie - Covid19 ansat pædagogmedhjælper til 31/8 - 30 timer

Blæksprutterne – Store børns gruppen 

 • Ann Nissen – pædagog - 35 timer
 • Lone Jensen - P.A. - 35 timer
 • Mie H. Rasmussen - pædagogmedhjælper - 32 timer
 • Sarah Boné - pædagogmedhjælper - 18 timer

Køkkenassistent

 • Helle Lund Christensen - 10 timer