Personale

Personale i Børnehuset

I Børnehuset ved Noret er vi 12 fastansatte. Mange af os har været her i mange år. Vi har også haft en fin tilgang af dygtige yngre mennesker.

Vi synes det giver et godt fællesskab og en god kontinuitet i forhold til vores udvikling.

Udover os fastansatte har vi til stadighed en berigende tilgang af pædagogstuderende, folk i løntilskud og studerende fra forskellige uddannelsesinstitutioner.

Vi har, over en toårige periode fået tildelt en sum penge fra regeringens pulje ”Bedre normeringer i dagtilbud”, og det har gjort det muligt dels at forhøje timetallet for de medarbejdere, der ønskede dette og dels har vi kunne ansætte Lone Jensen og Linda Jørgensen, der begge er uddannet pædagogiske assistenter.  

Vores personalesammensætning, på stuerne, er derfor blevet ændret og ser pt. ud som følgende (timetallet er pr. uge):

Personalet i Børnehuset anno 2021

Leder

 • Malene Bjørch – pædagog – 37 timer 

Souschef

 • Stillingen som souschef er slået på, med ansættelse pr. 1. maj 

Haletudserne – vuggestuegruppen

 • Jette Larsen – pædagog – 37 timer
 • Malene Nielsen – pædagog – 37 timer
 • Linda Jørgensen - P.A - 35 timer
 • Cæcilie - Covid19 ansat pædagogmedhjælper til 31/8 - 30 timer
 • Matilde - pædagogmedhjælper - ansat indtil 31/12

Søstjernerne – mindste/mellem børnehavegruppe

 • Kristina Winther – pædagog – 35 timer
 • Pædagogstuderende - 30 timer
 • Sandie Duval Nielsen - pædagogmedhjælper - 32 timer
 • Sofie - Covid19 ansat pædagogmedhjælper til 31/8 - 30 timer

Blæksprutterne – Store børns gruppen 

 • Ann Nissen – pædagog - 35 timer
 • Lone Jensen - P.A. - 35 timer
 • Mie H. Rasmussen - pædagogmedhjælper - 32 timer
 • Kommende souschef - 30 timer

Køkkenassistent

 • Helle Lund Christensen - 10 timer