Pædagogisk grundlag

Vi bestræber os i Børnehuset på at gøre hver dag til en "yndlingsdag" for alle.

Uddrag af vores fælles pædagogiske grundlag:

Børnehuset værdier er: Nærvær, Respekt, Ansvar og tryghed. Hvis du vil læse mere om vores værdier, kan du læse dem alle på de forskellige faner herunder.

Vores pædagogiske arbejde bygger på en professionel tilgang, personalet reflekterer over egen praksis, så der altid træffes velbegrundede beslutninger baseret på faglig viden, dialog og erfaringer, som tilgodeser både individ og fællesskab.

Vores pædagogiske opgave er, at videreføre et demokratisk, solidarisk og humanistisk menneskesyn, hvor vi har ansvaret for at skabe rammer og muligheder for både det enkelte barn og fællesskabet.

Vores kerneopgave udspringer af dagtilbudslovens § 7, Slagelse Kommunes Børne – og unge politik samt vores pædagogiske læreplan.

Det betyder at vi i Børnehuset arbejder på, at fremme alle børns trivsel, læring og udvikling, samt sundhed og inklusion.

Siden er sidst opdateret 25. februar 2019