Værdigrundlag

Værdigrundlag for Børnehuset Ved Noret.

Ansvar

Når det faglige personale tager ansvar betyder det, at I møder personale med høj faglighed, som er troværdige og skaber forudsigelighed i jeres børns hverdag, vi tager i Børnehuset Ved Noret ansvar for jeres børns trivsel, læring og udvikling.

Det betyder:

 1. At børnene bliver mødt af et fagligt kompetent personale, der følger med tiden og udvikler pædagogisk praksis, så den er tilpasset den aktuelle børnegruppe og samfundets krav.
 2. At alle børn vil have deltagelsesmuligheder i et inkluderende miljø, hvor de har mulighed for trivsel, læring og udvikling.

For bedst muligt at skabe trivsel, læring og udvikling for alle børn, har vi brug for at I forældre tager ansvar for:

 1. At jeres barn har fået en god nattesøvn, så barnet kan deltage aktivt i hverdagen.
 2. At jeres barn har fået en god solid morgenmad, så barnet er klar til dagen udfordringer og aktiviteter.
 3. At der er skiftetøj, samt tøj til al slags vejr og udfordringer, bleer, sutter mm.
 4. At jeres barn afleveres senest 9.30, så barnet kan indgå i dagens aktiviteter og skabe relationer/venskaber – det er vigtigt at kunne være en del af fællesskabet fra start. (Dagtilbud er læringstilbud, ikke et pasningstilbud)
 5. At I deltager i arrangementer, og viser jeres barn at I er interesseret i barnets institutionsliv.

Nærvær

Når det faglige personale er nærværende betyder det, at børnene mødes af autentiske, opmærksomme og lyttende voksne, der hører hvad der gives udtryk for, at de voksne er tilstede i nuet og er der hvor de skal være, hos børnene.

Det betyder:

 1. At børnene får mulighed for at opleve sig selv, som unikke og betydningsfulde.
 2. At børnene får mulighed for at føle sig SET, som et selvstændigt tænkende individ, med ret til egen virkelighed opfattelse, HØRT, som et selvstændigt individ, der sætter ord på/får lov med egne ord at give udtryk for egne oplevelser, meninger og holdninger, og FORSTÅET, som et selvstændigt individ med eget perspektiv og oplevelsesforståelse, og at de ikke definerende voksne kommunikerer forståelse for barnets perspektiv.

For bedst muligt at skabe trivsel, læring og udvikling for alle børn, har vi brug for at I forældre:

 1. Er nærværende og retter opmærksomheden på jeres eget barn i forhold til aflevering og afhentning.
 2. Giver os de beskeder der er relevante for jeres barns dag og trivsel, eks. nattesøvn, hvordan er aften/morgen forløbet, er der sket noget siden sidst vi sås, som vi voksne skal være opmærksomme på.
 3. Husker der er mange andre børn på stuen, og gang i lege og aktiviteter.

Respekt

Det faglige personale har stor respekt for det enkelte barns forudsætninger, vi respekterer forskelligheder og tager udgangspunkt i det enkelte barns forudsætninger.

Det betyder:

 1. At børnene bliver mødt og respekteret for dem de er.
 2. At børnene møder voksne, der er forstående og respekterer det enkelte barns valg.
 3. At børnene får mulighed for, at udvikle respekt for hinanden og deres omgivelser, når det færdes i et miljø der bygger på gensidig respekt.

For bedst muligt at skabe trivsel, læring og udvikling for alle børn, har vi brug for at I forældre respekterer at der ligger en professionel og faglig vurdering bag når:

 1. Jeres barn ringes hjem på grund af sygdom eller manglende trivsel på dagen.
 2. At personalets observationer bygger på faglige vurderinger.
 3. At I begrænser opringninger/forstyrrelser midt på dagen, og så vidt det er muligt giver besked til den som tager tlf. så vi kan have jeres børn i fokus.

Tryghed

Når det faglige personale skaber tryghed for børnene, er det ved at være troværdige rollemodeller som skaber forudsigelighed i børnenes hverdag. Voksne som kan differentiere i læringsrum og planlægge ud fra det enkelte barns forudsætninger.

Det betyder:

 1. At børnene bliver mødt som de er.
 2. At der skabes deltagelsesmuligheder for alle børn.
 3. At børnene bliver mødt af forudsigelige voksne i en genkendelig hverdag, som skal danne rammen for muligheden for udvikling, trivsel, læring og inklusion.

For bedst muligt at skabe trivsel, læring og udvikling for alle børn, har vi brug for at I forældre samarbejder med os gennem:

 1. Åben og ærlig dialog, vi har brug for at vide hvis der har været noget om natten, morgenen eller andet der kan have betydning for jeres barns hverdag.
 2. At I kommer til personalet med spørgsmål, undringer eller andet I måtte have omkring jeres barn, frem for at tale om os ude i byen, kun gennem dialog kan vi i fællesskab løse hvad der måtte opstå.
 3. At I bidrager til at være tydelige og troværdige rollemodeller, husk børnene lærer mest af hvad de ser, hører og oplever, ikke så meget af hvad de bliver bedt om.  

For jer forældre betyder vores værdier at:

Vi tager ansvar for daglig dialog og muligheden for at skabe et positivt forældresamarbejde.

 1. Vi har stor faglig viden om børn, men vi respekterer jer forældres viden om netop jeres barn, en viden der har stor betydning for vores arbejde med jeres barn.
 2. Vi bestræber os på at være nærværende overfor jer forældre, i forhold til jeres situationer omkring jeres børn.
 3. Vi forsøger at skabe trygge rammer for jer forældre, så I finder tryghed i at kunne komme til os og søge råd, vejledning og guidning, eller stille spørgsmål til noget der kan undre jer.
Siden er sidst opdateret 1. oktober 2020